Územní plán obce Borová je k nahlédnutí:

  1. pod záložkou mapový portál (kde je možno připojit např. katastr nemovitostí, pasport místních komunikací, inženýrské sítě apod.)

Mapový portál

nebo

  1. na stránkách města Poličky

http://www.policka.org/detail/10833/mestsky-urad/uzemni-planovani/Vydani-opatreni-obecne-povahy-Uzemni-plan-Borova/