Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Žádost o zřízení vodovodní přípojky Stáhnout zde
pdf Smlouva o dodávce vody Stáhnout zde
docx Žádost o dočasné přerušení dodávky vody na žádost žadatele Stáhnout zde
docx Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Stáhnout zde
doc Žádost o přidělení obecního bytu – vzor Stáhnout zde
pdf Žádost o zrušení TP fyzická osoba – vzor Stáhnout zde
pdf Žádost o zrušení TP právnická osoba – vzor Stáhnout zde
docx Žádost o poskytnutí dotace (spolky) Stáhnout zde
docx Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – příloha Stáhnout zde
pdf Plná moc - kanalizační přípojka Borová Stáhnout zde
pdf Vyjádření lékaře o vhodnosti přidělení bytu Stáhnout zde