• Borovské hry 2017
  • Vítání občánků v Borové 14. 12. 2014
  • Vítání občánku v Borové 31. 5. 2015
  • Vítání občánků v Borové 4. 10. 2015
  • Vítání občánků v Borové 16. 1. 2016
  • Vítání občánků v Borové 22. 5. 2016
  • Vítání občánků v Borové 6. 11. 2016
  • Vítání občánků 2017 - 1. část
  • Vítání občánků v Borové 14. 5. 2017 - 2. část
  • Vítání občánků 26. 11. 2017 - 1. část
  • Vítání občánků 26. 11. 2017 - 2. část