Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Řád veřejného pohřebiště Stáhnout zde
pdf OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v obci Borová Stáhnout zde
pdf OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Borová. Stáhnout zde
pdf OZV č. 2/2015 o místních poplatcích Stáhnout zde
pdf OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout zde