Před odesláním dotazu vyplňte prosím všechna povinná pole. Odesláním dotazu souhlasíte s jeho vystavením na webu (popř. zveřejněním v informačním letáku) Obce Borová, stejně jako se zveřejněním vašeho jména či firmy, popř. fotografie nebo loga. Dále berete na vědomí, že odpověď na dotaz vychází z posouzení základních informací o problematice, na kterou se dotazujete, tedy, že poskytnutá odpověď bude předběžná, indikativní a tedy nezávazná s tím, že pro správné a objektivní vyhodnocení dotazu je třeba poskytnutí veškerých informací o problematice, na kterou se dotaz vztahuje. Odesláním dotazu nevzniká právo na odpověď a současně nevzniká žádný smluvní vztah. Uživatel zadávající dotaz do internetové aplikace přebírá plnou odpovědnost za text a zaměření svého dotazu.