Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020 Stáhnout zde
pdf Opatření hejtmana v době nouzového stavu 02/2020 Stáhnout zde
pdf Krizové opatření - zavření obchodů a stravovacích zařízení Stáhnout zde
pdf Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí nad 30 osob Stáhnout zde
pdf Česká správa sociálního zabezpečení - OŠETŘOVNÉ Stáhnout zde
pdf Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu Stáhnout zde
pdf Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu Stáhnout zde
pdf Stanovisko MV k posuzování prokazování totožnosti OP, CP a ŘP v době nouzového stavu Stáhnout zde

 

Novinky přehledně (18.3.2020)

  • Vláda schválila povinné nošení roušek na veřejnosti. Opatření má platit od půlnoci
  • V době mezi 10. a 12. hodinou mohou do obchodů s potravinami, do drogerií a lékáren pouze senioři nad 65 let.
  • V ostatních časech mohou do obchodů všichni, tedy i již zmínění senioři. Vláda jim to ale s ohledem na jejich vlastní bezpečnost nedoporučuje.
  • Opatření platí od čtvrtka. (U potravin už ho vláda schválila, lékárny a drogerie na seznam doplní ještě během středy.)

 

Nejnovější nařízení a informace k současné situaci: 

   

Nakládání s odpadem: Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec ( zatím není v Borové určeno - pokud bude, dáme na vědomí) . V tomto smyslu by měli být občané obce informováni. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020

Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech. 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

INFORMACE PRO OBČANY - KORONAVIRUS

Novinky přehledně (18.3.2020)

  • Vláda schválila povinné nošení roušek na veřejnosti. Opatření má platit od půlnoci
  • V době mezi 10. a 12. hodinou mohou do obchodů s potravinami, do drogerií a lékáren pouze senioři nad 65 let.
  • V ostatních časech mohou do obchodů všichni, tedy i již zmínění senioři. Vláda jim to ale s ohledem na jejich vlastní bezpečnost nedoporučuje.
  • Opatření platí od čtvrtka. (U potravin už ho vláda schválila, lékárny a drogerie na seznam doplní ještě během středy.)

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY BYL DNE 12. BŘEZNA 2020 S ÚČINNOSTÍ OD 14 HODIN VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV

NOVÁ INFOLINKA

Telefon: 1212

Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.

Krajská Linka důvěry Ústí nad Orlicí tel.č. 465 524 252, e-mail: napis@linkaduveryou.cz

 

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linka je v provozu nepřetržitě

 

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Telefon: 602 730 251

Linka je v provozu: