18.3.2019

DSO Oldřiš – Borová zve občany obcí Borová a Oldřiš a majitele nemovitostí v těchto obcích na veřejné jednání o ZAHÁJENÍ STAVBY „KANALIZACE A ČOV OBCÍ OLDŘIŠ A BOROVÁ“, které se uskuteční

ve ČTVRTEK DNE 21.3.2019 OD 18:00 hod. - TENTOKRÁT V ORLOVNĚ V OLDŘIŠI

Předpokládaný program schůzky: představení odpovědných zástupců subjektů výstavby, seznámení se s aktuálním stavem před zahájením samotné výstavby kanalizace, seznámení s předběžným harmonogramem prací, nedílnou součástí bude diskuze a prostor pro Vaše dotazy.

4.3.2019 

Bylo provedeno předání staveniště kanalizace, a to podpisem formou Protokolu o předání a převzetí staveniště. Současně nám byl předán aktualizovaný Harmonogram prací platný k dnešnímu dni. Tento harmonogram není závazný ve smyslu postupových a dílčích termínů výstavby a znázorňuje předpokládaný postup výstavby bez zásahu vnějších vlivů. Zhotovitel si vyhrazuje právo harmonogram aktualizovat dle potřeb stavby. Případné aktualizace budou řešeny na pravidelných "velkých" kontrolních dnech (1krát týdně) tak, aby byla zajištěna informovanost občanů. Současný harmonogram prací viz příloha:

 

Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Příloha Stáhnout zde
jpg grafické rozdělení etap - předpoklad Stáhnout zde