Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Borová na další volební období 2018 - 2022 Stáhnout zde
pdf Informace občanům jiných členských států EU s trvalým nebo přechodným pobytem na území obce Borová Stáhnout zde
pdf Zveřejnění seznamu vytvořených vol.obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a počtu potřebných podpisů na peticích Stáhnout zde
pdf Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Borová Stáhnout zde
pdf Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Stáhnout zde
pdf Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Borová ve dnech 5. a 6. října 2018 Stáhnout zde